Bibliografia

Hrabák, Jozef a kol.:Průvodce po dějinách české literatury. Praha, Panorama 1984
Kunc, Jaroslav: Slovník soudobích českých spisovatelův. Praha, Orbis 1945
Forst, Vladimír:Lexikón české literatury 1. Praha, Academia 1985
Kunc, Jaroslav: Slovník českých spisovatelů beletristů. Praha, Štátne pedagogické nakladatelstvo 1957
Buriánek, František:Karel Čapek. Praha, Československý spisovatel 1988
Buriánek, František: Odkazy. Praha, Melantrich 1978
Čapek, Karel: Válka s mloky. Bratislava, Tatran 1975
Nikolskij, Sergej: Fantastika a satira v díle Karla Čapka. Praha, Československý spisovatel 1978