Formálny rozbor

Dielo Vojna s mlokmi sa považuje za román žánrovej syntézy. Nemá však tradičnú románovú skladbu. Spája v sebe žáner fantastický a utopistický so žánrom realistickým, satirickým, novinárskym, ale aj dobrodružným. Rozdelený je do troch kníh. Každá kniha sa skladá z mozaiky kapitol, kde každá jedna akoby bola iným žánrom.
V prvej knihe by sa dalo hovoriť prevažne o dobrodružnom charaktere románu. Sám autor priznáva, že to tak aj bolo mienené: „Sloh kapitána Van Tocha, to byl, řekl bych, styl dobrodružných románů….Starý, exotický, koloniální, téměř až heroický sloh.“/97 Kapitán Van Toch nám svojimi dobrodružstvami a objavovaním ešte nepoznaných miest pripomína hlavného hrdinu dobre známych dobrodružných románov. Do deja vstupuje aj množstvo iných postáv, ktoré nehrajú významnú úlohu a neskôr sa s nimi už nestretávame. Rozprávanie je založené prevažne na dialógoch medzi jednotlivými postavami. Dej je sprevádzaním autorovým rozprávaním, ktoré však nie je plynulé a je prerušované citovaním rôznych správ a protokolov. V prvej knihe nechýba ani humorné a všedné rozprávanie, konfrontované so spomínaným dobrodružným ladením celej tejto úvodnej časti. V druhej a tretej knihe môžeme hovoriť viac o spletitosti jednotlivých žánrov, keďže autor kladie dôraz na iné štýlové prvky. Dej je častejšie prerušovaný vedeckými staťami, novinárskymi článkami, paradoxnými správami , či rozsiahlymi filozofickými úvahami. Autor nám ponúka rozdielny výklad udalostí pomocou prelínajúceho sa pohľadu viacerých ľudí. Niektoré udalosti nie sú spomenuté a vytvára sa teda priestor aj pre čitateľovu fantáziu. Rozprávanie je neosobné, akoby z pohľadu reportéra. Autor zámerne poskytuje čitateľovi náznaky, ako sa dej bude ďalej vyvíjať. Dej naberá stále väčší a väčší spád, čím rozprávanie ďalej a ďalej pokračuje.

               Autor využíva najmä publicistický štýl, no výnimkou nie sú ani prvky hovorového, či odborného štýlu. Často sa stretávame so zloženými vetami, ktoré sú veľmi obsiahle. Autor nám pomocou nich podáva veľké množstvo informácií. Často využívanými jazykovými prostriedkami sú cudzie slová. Medzi nimi sú anglické výrazy ako a good friend of mine, newspapers, a lots of money. Prevládajú najmä v prvej časti knihy, keďže sú spojené s osobou Kapitána Van Tocha. Okrem iného v knihe môžeme nájsť aj francúzske výrazy ako C‘est un type, cher docteur, jardin de Plantes, či nemecké výrazy ako Solche Erfolche erreichen mor deutshe Molche,Molche, Wirft Juden heraus. Nechýbajú taktiež latinské pomenovania ako cryptobranchiata, megalobatrachus sieboldii. S odborným štýlom sa spájajú najmä odborné slová ako bimetalizmus, sufizantní, recentní, osteologický. Protipól tvoria hovorové až slangové slová ako kurvy, pitomého. Dobrodružnosť rozprávania v prvej časti autor dosahuje exotickými opismi, ktoré nájdeme pri zobrazení obradu domorodcov na odohnanie čertov, ale aj rovnako exotickými pomenovaniami jednotlivých ostrovov. Rôznorodosť jazykových prostriedkov dotvárajú zemepisné pomenovania ako, Bandžermasin, Buitenzorg, ale aj prevzaté mená rôznych známych osôb ako slávneho moreplavca Francisa Draka, či spisovateľa G.B Shawa. Nesmieme zabúdať ani na grafickú stránku, ktorá dotvára celkový dojem.