Ideový rozbor

Vzťah ľudí a mlokov
Zo začiatku robia ľudia okolo mlokov veľký rozruch, ktorý vyvoláva verejnú diskusiu. Ľudia sú zvedavý a chcú sa o mlokoch, čo najviac dozvedieť. Ak neberieme do úvahy kapitána Van Tocha, ľudia sa k mlokom nikdy nesprávali veľmi dobre. Vidieť to môžeme na utrpení cvičeného mloka v cirkuse. „Žábry za hlavou sebou křečovitě cukají a černá tlama lapá po vzduchu. Má to do krve odřenou a příliš volnou kůži posetou bradavicemi a kulaté žabí oči, chvílemi se jaksi bolestně zatahují blanitými spodními víčky.“/36 .Mloky sú síce odolnejšie voči bolesti, chýbajúce časti telami im môžu dokonca znovu narásť, ale proti zlému ľudskému zaobchádzaniu sú aj tak bezbranné. Okrem iného s nimi ľudia robia rôzne kruté vedecké pokusy.
Vďaka postaveniu ľudí k mlokom sa mení aj ich pracovná náplň.„Snad by bylo možno jich použit k hloubení přístavů, budováni mol a jiných technických úkolům ve vodě“/37 Tou najprevratovejšou myšlienkou ich využitia je však stavanie nových pevnín.„Můžeme dnes mluvit o budoucích Atlantidách, o starých pevninách, které se budou rozpínat dál a dál do světového moře, o nových světech, které si postaví lidstvo samo.“/38 Stávajú sa obchodným artiklom a podľa toho sa s nimi ďalej aj zachádza. Mloky sú cvičené na mločích farmách, odkiaľ sú následne odvážané a predávané. Správanie ľudí k nim samozrejme záleží predovšetkým na ich cene. „Zejména s dražšími Salamandry se zachází opravdu slušně a šetrně,…“/39.Neskôr ľudia rozmýšľajú o ich využití v prípade vojny. Hlavne vďaka ich odolnosti voči bolesti.„Žádne jiné zvíře nemá takovou vzdornost vůči jakémukoliv poranění jako právě Mlok. Po té stránce by mohl být prvotřídním, téměř nezničitelným zvířetem válečným; bohužel vadí tomu jeho mírumilovnost a přirozená bezbrannost.“/40 Dokonca padol návrh, že by sa ich mäso, inak veľmi jedovaté, v prípade vojny mohlo použiť ako náhrada hovädzieho mäso. Pre človeka sú však mloky hlavne prostriedkom, aby sa mohol stať pánom sveta.„…člověk si uvědomoval,že teprve nyní se stává Pánem Světa,dík Mlokům, kteří vystoupili na dějiště světa v pravou chvíli a tak říkajíc s dějinnou nutností“/41
Ľudia ich začínajú považovať za akúsi samozrejmosť, keďže ich množstvo sa nekontrolovateľne zvýšilo a dalo sa počítať v miliónoch.„Lidé prostě počali považovat Mloky za stejnou samozřejmost jako je počítací stroj nebo jiný automat;..“/42 Senzáciu musela nahradiť mločia otázka.Mločí otázka se zprvu a po dlouhou dobu kladla jenom v tom smyslu, zda a do jaké míry jsou Mloci jakožto rozumné a značně civilizované bytosti schopni požívat jistých lidských práv, i když jenom na okraji lidské společnosti a lidského řádu;“/43 Mloky neprevzali z ľudskej civilizácie jej duševnú stránku a„tím z ní vypustili, co v ní bylo lidského, a převzali jenom její holou praktickou, technickou a uliterární stránku.“/44. Najhoršie na tom všetkom je, že už aj ľudia sa mlokom chcú začať podobať. Berú si ich za príklad a snažia sa im čo najviac priblížiť.„…školy pro Salamandry byly postátněny a školy pro lidskou mládež reformovány tak, aby se co nejvíce přiblížily ideálům Reformí školy pro mloky.“/45.Keďže mloky majú problém s výslovnosťou a aj gramatikou, jazyk si často zjednodušujú. Ľudia pristupujú na túto zjednodušenú formu.„Je hodno pozoru, že si jejich neologismy, jejich výslovnost i gramatickou primitivnost počala rychle osvojovat jednak lidská spodina v přístavech, jednak takzvaná nejlepší společnost;“/46
Mloky sa nedajú pokladať iba za súkromné vlastníctvo. Potrebná je právna regulácia. Najskôr boli chránené iba zákonmi na ochranu zvierat. Človek im bol však nútený uložiť aj určité právne povinnosti a tým obmedziť ich animálnu slobodu. Logicky im teda prisúdil aj niektoré práva, pretože „Stát, který dáva Mlokům zákony, uznává je ipso facto za bytosti odpovědné a svobodné, za právní subjekty, ba dokonce i za své státní příslušníky;“/47 Práva síce získali, ale len práva ako platiť rôzne dane a taxy. Toto bola jediná rovnoprávnosť, ktorej sa im od ľudí dostalo.Mločí otázka může mít dalekosáhlý význam mezinárodní a že snad bude nutno jednat se Salamandry nejenom jako s inteligentními bytostmi, nýbrž také jako s mločím kolektivem nebo mločím národem.“/48 Mloky sú teda uznané za vlastný národ. Napriek tomu sa nemôžu stať členom Společnosti národou.Je pre nich  vytvorená iba špeciálna komisia.
Celý tento pokrok znamená zmenu ich vzťahu k ľuďom  Ľudia sa stavajú tými, čo sú na nich závislí.„…dnes už pětina veškeré světové výroby v těžkém průmyslu i jiné mechanice je závislá na Mločích objednávkách.“/49 Dosiahli vysoké vzdelanie a sú  svojimi vedeckými prácami schopné učiť ľudí. Potrebujú od nich jedine vybúšniny a kovy, ktoré si oni samy nevedia vyrobiť. Poznajú históriu ľudstva, v ktorej sa človek snažil vymaniť spod nadvlády svojich vykorisťovateľov .Človek im poskytol vlastné zbrane a hlavne dôvod brániť sa. Preto sa netreba čudovať, že mloky sa na konci svojho vývojového procesu stali sebestačnou civilizáciou s túžbou vytvoriť si vlastné miesto pre život