Kapitalizmus

Smrť kapitána Van Tocha znamená koniec romantickej epochy mločích dejín.S jeho osobou byl spojen ten romantický, krásny a- řeknu rovnou- poněkud pošetilý obchůdek s perlami. Považuji to za vyřízenou kapitolu našeho podniku,měla své, abych tak řekl, exotické kouzlo, ale nehodila se do moderní doby“/86 Okamžite po nej nastáva zmena prístupu ľudí k mlokom. Začína sa horizontálne a vertikálne členenie podnikania, kde sa horizontálne združujú podniky rovnakých odvetví, aby si nekonkurovali a dosiahli monopolných ziskov a vertikálne sa združujú podniky rôznych odvetví, aby si zabezpečili celý výrobný proces. Toto bol kapitalistický základ najväčšej hospodárskej organizácie tej doby- spoločnosti Salamander-Syndicate. Spoločnosť sa samozrejme riadila pravidlami kapitalizmu a trhovej ekonomiky, teda dosiahnuť čo najväčší zisk pri čo najmenších nákladoch-„Bylo by možno značne snížit náklady spojené s vydržovaním Mloků a tím zvýšit výnos našich podniků(Živý potlesk.)“/87. Mloky sú ako ľudia považovaní iba za pracovnú silu.„…každý Mlok představuje jakousi hospodářskou hodnotu, hodnotu pracovní síly,…“/89 Kapitalistickej spoločnosti by totiž vôbec nezáležalo na mlokoch, keby nemali svoju hodnotu„Teď se s nimi bude aspoň slušně zacházet, když budou mít nějakou cenu.“/90 Ich najväčšou hodnotou a hodnotou celej kapitalistickém spoločnosti je kvantita. „s Mloky přišel do světa obrovský pokrok a ideál, který se jmenuje Kvantita.“/91 Ľudia ich potrebujú ako hromadnú pracovnú silu.„Rád bych, abychom mysleli v celých miliardách Mloků, v miliónech a miliónech pracovních sil,…“/92 Mloky nie sú v obchode považované za živé bytosti. Jedná sa s nimi ako s tovarom. Mŕtve mloky pri preprave sú iba stratové čísla. „Úmrtnost během dopravy dosahuje stěží deset procent.“/93. Ľudia sa starajú iba sami o seba a o svoje platy. Postoje námorníkov, keď niektoré mloky pri preprave ochorejú sú jasné. „Chodili se na ně dívat s očima téměř plnýma slz a dávali svým lidským citům průchod drsnými slovy: „Tyhle mrchy nám byl čert dlužen!“.“ /94 Ľudské vzťahy sú postavené prevažne na obchodom princípe. Chýba medzi nimi ľudská solidarita a spolupatričnosť, ktorá je zamenená za účelnosť a vypočítavosť.„…příroda není a nikdy nebyla tak podnikavá a účelná jako lidská výroba a obchod“/95. Ľudstvo sa cez kapitalismus ženie do záhuby„Celá budoucnost světa je v tom , aby se pořád zvyšovala výroba i konzum; pročež musí být ještě víc Mloků, aby mohli ješte víc vyrobit a sežrat.“/96 Niektorí ľudia ako bol Bondy si síce uvedomovali hroziace nebezpečenstvo, ale ich túžba po peniazoch a majetku bola silnejšia