Pracovný list(Vojna s mlokmi)

Úvod k dielu

1.
      „Není to utopie, nýbrž dnešek. Není to spekulace čemsi budoucím, nýbrž zrcadlení to, co jest a prostředek čeho žijeme. Nešlo o fantazii, té sem kdykoliv ochoten přidat zadarmo a přídavkem, kolik kdo bude chtít; ale šlo mi o tu skutečnost.“

2.
      Podľa A.Matušku bol „autor výrazne myšlienkový. Medzi ním a skutočnosťou je hodne literatúry; je tam i dosť filozofie a viacej ešte tej, ktorú do diela vkladí on sám, než tej, ktorú si z neho možno vyvodiť. Kto ide za nejakým autorom v tomto očakávaní, kto uprednostňuje spisovateľov tohto typu, nebude Čapkom sklamaný, skôr zahrnutý.
Mloky

3.
      „Jsou velcí asi jako desetileté dítě, pane, a skoro černí. Plovou ve vodě a na dně chodí po dvou. Po dvou, sahib, jako vy nebo já, ale přitom kývají tělem, tak tak, pořád tak tak…Ano, pane, mají také ruce, jako lidé; ne, nemají žádné drápy, spíš je to jako dětské ruce. Ne, sahib, nemají nohy ani chlupy. Ano, ocas mají trochu jako ryba, ale bez ocasní ploutve. A velikou hlavu, kulatou jako Batakové. Ne,neříkali nic, pane, jenom to bylo, jako by mlaskali.“

4.
      „ak silně, že naráží svými boky na boky samice; nato opět ustrne, nohy široce roztaženy, dotýkaje se jen svou tlamou hlavy své vyvolené družky, která zatím lhostejně požíra, co potká….Tu počnou tělem samcovým probíhat křečovité záchvěvy, během nichž vypouští do vody hojný, poněkud lepkavý chám…ve skutečnosti samec není otcem pulců, nýbrž jenom určitým, v podstatě zcela neosobním chemickým činitele…samice přijímají tento neosobní pohlavní vztah daleko realističtěji a samozřejměji než samci, kteří- patrně z pudové samčí ješitnosti- chtějí aspoň zachovat zdání pohlavního triumfu a proto hrají milenecké námluvy a manželské vlastnictví.“
Vzťah ľudí a mlokov

5.
      „Žábry za hlavou sebou křečovitě cukají a černá tlama lapá po vzduchu. Má to do krve odřenou a příliš volnou kůži posetou bradavicemi a kulaté žabí oči, chvílemi se jaksi bolestně zatahují blanitými spodními víčky.“

6.
      „…člověk si uvědomoval,že teprve nyní se stává Pánem Světa,dík Mlokům, kteří vystoupili na dějiště světa v pravou chvíli a tak říkajíc s dějinnou nutností“

7.
      „Lidé prostě počali považovat Mloky za stejnou samozřejmost jako je počítací stroj nebo jiný automat;..“

8.
      „…dnes už pětina veškeré světové výroby v těžkém průmyslu i jiné mechanice je závislá na Mločích objednávkách.“
Situácia medzi národmi
9. „Tím se stalo, že nakonec přírodověda každého národa měla své vlastní velemloky a vědecky co nejzuřivěji potírala velemloky národů jiných.Proto také až do konce nebylo po vědecké stránce zjednáno v té celé záležitosti s mloky dostatečně jasno.“
10„Není ovšem snadno žádat takové odzbrojení na státu, který nemá jistoty, že jiná námořní moc nevyzbrojuje potají své Mloky a nezvyšuje tím svůj válečný potenciál na úkor svých sousedů.“
11„Pokud se týče Komise pro studium Mločí otázky, vykonala velikou a záslužnou práci hlavně tím, že se pečlivě vystříhala všech ožehavých politických i hospodářských otázek.“
Kapitalizmus

12
    „Bylo by možno značne snížit náklady spojené s vydržovaním Mloků a tím zvýšit výnos našich podniků(Živý potlesk.)

13
    „…každý Mlok představuje jakousi hospodářskou hodnotu, hodnotu pracovní síly,…“

14
    „s Mloky přišel do světa obrovský pokrok a ideál, který se jmenuje Kvantita.“

15
    „…příroda není a nikdy nebyla tak podnikavá a účelná jako lidská výroba a obchod“

16
    „Celá budoucnost světa je v tom , aby se pořád zvyšovala výroba i konzum; pročež musí být ještě víc Mloků, aby mohli ješte víc vyrobit a sežrat.“
Nemecko, fašizmus, rasizmus…

17
    „Tutíž jen na německé půde se mohou Mloci vrátit k svému čistému a nejvyššímu typu,…“

18
    „Proto se ve Spojených státech množily případy, kdy byli Mloci chytáni a lynčováni , hlavně upalováni na hranici.“

19
    „Později bylo oblíbené upalovaní Mloků omezeno aspoň tím, že se smělo konat jenom v sobotu a pod dozorem hasičů.“

20
   
.„Hallo, vy lidé! Zachovajte klid. Nemáme vůči vám nepřátelských úmyslů. Potřebujeme jenom víc vody, víc břehů, víc mělčin pro svůj život. Je nás príliš mnoho“

21
    „Dnes je baltský Salamandr nejlepší voják na světě; psychologicky dokonale zpracován, vidí ve válce své pravé a největší poslání; půjde do každého boje s nadšením fanatika, s chladným důmyslem technika a s příšernou kázní právě pruského Mloka.“
Ľudská spoločnosť

22
    „…řekl bych ,že nemají individualitu; zdají se být jeden jako druhý, stejně snaživí,stejně schopní a stejně bezvýrazní. Jedním slovem: splňují jistý ideál moderní civilizace, totiž Průměr.“

23
    „…lodní kaplan, který bdí nad lidským zacházením se Salamandry a noc co noc má k nim své kázaní, v němž jim klade na srdce zejména úctu k lidem a vděčnou poslušnost i lásku k jejich budoucím zaměstnavatelům, kteří nechtějí nic než otecky pečovat o jejich blahobyt.“

24
    „…soudy jsou tu proto, aby chránily majetkové práva, a ne aby posuzovaly, co je proveditelné a co ne.“

25
    To udělali všichni lidé. To dělaly státy, to udělal kapitál.-Všichni chtěli mít těch Mloků co nejvíc. Všichni na nich chtěli vydělat. My jsme jim taky posílali zbraně a kde to.-My všichni za to můžeme.“