Úvod k dielu

 

            Karel Čapek dlho premýšľal akoby sa mu čo najlepšie podarilo zobraziť vtedajšiu napätú medzivojnovú situáciu. Najskôr to mal byť iba jednoduchý príbeh o dedinskom doktorovi, ktorý lieči ľudské choroby a bolesti. No tento námet nemohol vierohodne zobraziť bolesti, ktorými trpel vtedajší svet. Svet, v ktorom sa hovorilo o budúcej vojne, hospodárskej kríze a národných expanziách. Jedná veta však spôsobila zmenu v jeho myslení. „Nesmíte si myslet, že vývoj, který dal vzniknout našemu životu, byl jedinou vývojovou možností na této planetě.“/7.Táto veta bola takpovediac vinná za napísanie Vojny s mlokmi. Okrem iného Čapka zaujala aj ďalšia myšlienka. „Kdyby jiný živočišný druh než člověk dosáhl toho stupně, kterému říkáme civilizace, co myslíte:dělal by stejné nesmysly jako lidstvo? Vedl by stejné války? Prodělával by stejné dějinné katastrofy?“/8 No neboli to iba filozofické myšlienky, ktoré ho zaujali na napísaní tohto diela. Jeho hlavným cieľom ,ako som už spomínala, bolo čo najlepšie priblíženie vtedajšej situácie a akýsi posledný výkrik o pomoc. Aj keď sa hovorilo v niektorých kruhoch, že ide iba o ďalšiu z jeho utopistických prác, on to vyslovene odmietal. „Není to utopie, nýbrž dnešek. Není to spekulace čemsi budoucím, nýbrž zrcadlení to, co jest a prostředek čeho žijeme. Nešlo o fantazii, té sem kdykoliv ochoten přidat zadarmo a přídavkem, kolik kdo bude chtít; ale šlo mi o tu skutečnost.“/9 Fakt, že v minulosti bol otlačok treťohorného mloka omylom skutočne považovaný za skamenelinu predka človeka, vytvára ešte väčší dojem pravdivosti. Okrem iného, pomyselnou čiarou spája človeka s mlokmi, čo využil aj samotný Karel Čapek vo svojom diele. Niektorými prvkami síce vytvára dojem fantastickosti, no stále nestráca spojitosť s dobou a s vtedajšími okolnosťami. To bolo to, na čo chcel predovšetkým reagovať. „Nemohu si pomoci,ale literatura, která se nestará o skutečnost a o to, co se opravdu děje se světem, písemnictví, které na to nechce reagovat tak silně, jak je jen dáno slovu a myšlence, taková literatura není můj případ.“/10 Jeho kniha je dôkazom, že sa mu to aj podarilo.