Životopis

 

            Karel Čapek sa narodil 9.1.1890 v rodine dedinského lekára v Malých Svatoňoviciach u Trutnova .Bol všestranne nadaným človekom. Stal sa prozaikom, žurnalistom, dramatikom, esejistom, autorom kníh pre deti, básnikom, filozofom, vášnivým botanikom, dramaturgom, výtvarným a divadelným kritikom, cestovateľom, estetikom, jazykovedcom a taktiež filmovým libretistom. Už od malička mal vytvorené ideálne prostredie pre svoj vývoj. Jeho otec bol činný v oblasti osvety, ale aj politiky. Nabádal svoje deti k čítaniu kníh a viedol ich k samostanému uvažovaniu. Ideálne prostredie dotvárali aj výtvarne založený brat Josef a hudobne založená sestra Helena. Rodina Čapkovcou žila s babičkou po matkinej strane, ktorej sa priznáva výrazný vpliv na Čapkov bohatý jazyk. Ich rodina sa neskôr stala známa nielen Čapkovymi dielami. Jeho brat Josef sa totiž považuje za zakladateľa českého moderného maliarstva a spolu s Karlom vytvorili spisovateľskú dvojicu. Sestre Helena sa podarilo taktiež vydať niekoľko prozaických diel.

            Ešte v roku jeho narodenia sa celá rodina presťahovala do Úpice, kde Karel navštevoval v rokoch 1895-1901 obecnú školu a prvú triedu meštianskej školy. Gymnázium študoval najskôr v Hradci Králové, odkiaľ odišiel, keď mu hrozilo vylúčenie pre účasť v študentskom krúžku, podozieranom zo sympatií k anarchistom. V roku 1907 teda prestúpil na gymnázium v Brne. Tu sa stala rodinná katastrofa. Jeho otec ochorel na mozgovú chrípku s následkami ťažkej schizofrénie. Jeho matka sa rozhodla s celou rodinou presťahovať za všetky ich úspory do Prahy a splniť si tak svoj sen. Karel tu nastúpil na Akademické gymnáziu. Neskôr študoval spolu s bratom na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity filozofiu, dejiny výtvarného umenia, estetiku, ale aj francúzsku, anglickú a nemeckú filológiu. Svoje pražské štúdia prerušil zimným semestrom v Berlíne a letným semestrom v Paríži, kde opäť študoval a býval s bratom Josefom. Cez vojnu pracoval ako knihovník a súkromný učiteľ v rodine hr. Lažanského. Po matkinej smrti sa v roku 1925 presťahoval do vlastného domu vo Vinohradoch. Tu býval najskôr s otcom, neskôr s herečkou a spisovateľkou O. Scheinpflugovou, s ktorou sa aj v roku 1935 oženil. Od začiatku dvadsiatich rokov veľa cestoval. Jeho cesty smerovali do Talianska, Anglicka, Španielska, Rakúska, Holandska, Dánska, Švédska, Nórska, Švajčiarska, ale aj mnohých ďalších krajín. Od roku 1925 udržiaval priateľské vzťahy s T.G Masarykem. Angažoval sa  v celosvetovom spolku spisovateľov Penklubu, ktorý sa schádzal v jeho dome na Vinohradoch. Zomrel na zápal pľúc po takzvanej hromadnej štvanici usporiadanej na jeho osobu v tlači 25.12.1938 v Prahe, kde bol aj pochovaný.